Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013

Σεισμοί στην Ελλάδα σε πραγματικό χρόνοΠ ά ρ α   π ο λ ύ  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν !  και  χ ρ ή σ ι μ ο !   

Δ ι α β ά σ τ ε   το   Ο Λ Ο  !  κι αχρείαστες νάναι οι οδηγίες.
Μπορείτε να δείτε σε πραγματικό χρόνο τους σεισμούς που γίνονται στην Ελλάδα.
 
Ο χάρτης σας δείχνει την πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα στον Ελλαδικό χώρο. Όταν αναβοσβήνει το σήμα, σημαίνει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή σεισμική δόνηση στη συγκεκριμένη περιοχή.      ΕΔΩ!!!

ΠΡΑΣΙΝΟ μικρότερο από 3 R ( Richter )

KOKΚΙNO μεγαλύτερο από 3 R

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ μεγαλύτερο από 5 R, κλπ ( δείτε υπόμνημα κάτω από το χάρτη).

 Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ πάνω στα σημεία του χάρτη ή στις ημερομηνίες κάτω από το χάρτη.


Άμεσα,οποιαδήποτε διεύθυνση στον κόσμο...ΝΕΟ!!!!

Εργάζεται σε συνδυασμό με το Google-Maps.

Δέχεται και ελληνικά γράμματα.


Βρίσκεις οποιαδήποτε διεύθυνση στο κόσμο.


Βάζεις δρόμο , περιοχή , κράτος και βλέπεις .[σ.σ. Πριν πληκτρολογήσεις τα μισά, το έχει ήδη βρεί]


Γράψτε την διεύθυνση στο παραθυράκι. Δουλεύει άμεσα!!