Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Alma

                                                     alma

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Rodrigo Blaas

Παραγωγή : Cecile Hokes

Μουσική: Mastretta

Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Alfonso Blaas

Υπεύθυνος Φωτισμού: Jonatan Catalán

Τεχνικός υπεύθυνος χαρακτήρων : Jaime Maestro

Σχεδιασμός χαρακτήρων:Bolhem Bouchiba, Carlos Grangel,
Sergio Pablos, Santi Agustí

Animation: Daniel Peixe, ManueBover, Remi Hueso

Σχεδιασμός Ήχου: Tom Myers και ο David Hughes

Δημοσίευση, Συντονιστής Παραγωγής: David Heras