Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

ΑΓΙΟN ΟΡΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ(IMAGES FROM MOUNT ATHOS) ΑΓΙΟN ΟΡΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ. Scridb. Mount Athos.


ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ!! ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ2. KI EΔΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ - MORE HERE


Η Εικονική Περιήγηση της Ακρόπολης ( The Acropolis of Athens virtual tour)


                                        
 Η Εικονική Περιήγηση της Ακρόπολης είναι ένα διαδραστικό δικτυακό τόπο που επιτρέπει διάφορες πτυχές του ιστορικού τόπου πρέπει να διερευνηθούν με ένα μοναδικό τρόπο. Αποτελείται από υψηλής ευκρίνειας εικόνες gigapixel και πανοράματα από τα τέσσερα κυριότερα μνημεία - τον Παρθενώνα, τα Προπύλαια, το Ερέχθειο και το ναό της Αθηνάς Νίκης - καθώς και μια λεπτομερή φωτογραφική απεικόνιση των εσωτερικών και εξωτερικών αρχαία τείχη γύρω από το λόφο, όλα συνοδεύονται από ιστορικές πληροφορίες και ένα περιγραφικό χάρτη. Οι φωτογραφίες προσφέρουν έναν πλήρη εστίαση σε λεπτομέρειες για τις στιγμές άλλως δύσκολο να επιτευχθεί, μια επισκόπηση της θέσης του μνημείου σε σχέση με το περιβάλλον του, ή ακόμη και μια εικονική «βόλτα» μέσα από το site. Ο χρήστης έχει την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν κάθε επιμέρους εργασία ή να δημιουργήσουν εφαρμογές πιο εξατομικευμένες προσεγγίσεις, που είναι το συνολικό βυθιστεί σε μια εικονική επίσκεψη της Ακρόπολης.
 
Το σπουδαιότερο είναι ότι αυτή η δουλειά έγινε από το (δικό μας ) ΥΠ.ΠΟ!..

                                                                   
  

                        
The Virtual Tour of the Acropolis is an interactive website that allows various aspects of the historical site to be explored in a unique way. It consists of high-resolution gigapixel images and panoramas of the four main monuments - the Parthenon, the Propylaia, the Erechtheion and the Temple of Athena Nike - as well as a detailed photographic representation of the inner and outer ancient walls surrounding the hill, all accompanied by historical information and a descriptive map. The images offer a full zoom in towards details of the moments otherwise difficult to reach, an overview of the location of the monument with respect to its surroundings, or even a virtual "walk" through the site. The user is given the opportunity to exploit task-specific applications or create more personalized approaches, being in overall immersed into a virtual visit of the Acropolis.  Here