Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

ΗΜΕΡΙΔΑ: Η ΡΥΘΜΙΚΗ DALCROZE(ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013) 
 

         ΗΜΕΡΙΔΑ 
Η ΡΥΘΜΙΚΗ DALCROZE:ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΜΕ & ΔΙΧΩΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
 
 ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 
Lucia Kessler - Κακουλίδη
(Καθηγήτρια Θεραπευτικής Ρυθμικής)

 Με βάση αυτή τη διαπίστωση δίνεται έμφαση στις δυνατότητες της  Θεραπευτικής Ρυθμικής στην αποτελεσματική υποστήριξη της μάθησης του παιδιού μέσω της μουσικής και της κίνησης. Σκοπός είναι να αναδειχθούν ο διαλογικός χαρακτήρας της μεθόδου, ο πολυμορφικός τρόπος μάθησης για τα παιδιά καθώς και οι δυνατότητες που τους παρέχονται για ορθή επεξεργασία συναισθημάτων και τροποποίηση «προβληματικών» συμπεριφορών.
Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι:
• Η γνωριμία με την μέθοδο της «Θεραπευτικής Ρυθμικής» και τη σημασία της στην εκπαίδευση παιδιών με & δίχως αναπηρία.
• Η ανάδειξη θεραπευτικών και εκπαιδευτικών προϋποθέσεων για την 

ενίσχυση μιας επιτυχούς διδασκαλίας.
• Η παράθεση απλών, σύντομων μουσικοκινητικών ασκήσεων για την υπο-
στήριξη της μάθησης στο νηπιαγωγείο και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
• Η γνωριμία με το σώμα μας και τις δυνατότητες ηχητικού αυτοσχεδιασμού.
• Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα μαθητών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και σε τρόπους αντιμετώπισης κρίσεων μέσω της Θεραπευτικής Ρυθμικής.
• Η ενημέρωση αναφορικά με τις δυνατότητες της μεθόδου στην συνεκπαίδευση παιδιών με & δίχως αναπηρία στο νηπιαγωγείο και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε νηπιαγωγούς, σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Γενικής και Ειδικής Αγωγής, δασκάλους μουσικής εκπαίδευσης και σε γονείς παιδιών με αναπηρία.                                                  Κόστος:20 ευρώ   
 Σημείωση: Το σεμινάριο είναι βιωματικό. Για την καλύτερη διεξαγωγή του,σας παρακαλούμε να φοράτε άνετα ρούχα και κάλτσες.
 ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ: ΣΠΑΡΤΗΣ 22 - 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΤΗΛ./FAX: 210-6859383 - www.topolytexno.gr
            
                                                                                                     facebook