Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

Το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο του κόσμου είναι online


  Με την άφιξη του 54ου -και τελευταίου- δέκτη τηλεσκοπίου ύψους 12 μέτρων, ξεκινά το μεγαλύτερο αστρονομικό σχέδιο της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα.

Το Atacama Large Millimeter Array (ALMA) -μία διάταξη τηλεσκοπικών δεκτών- θα παρέχει μία πρωτόγνωρη εικόνα του διαστρικού διαστήματος, εκεί όπου γιγαντιαία σύννεφα σκόνης σχηματίζουν νέα αστέρια.

Το αρχικό σχέδιο των European Southern Observatory και National Radio Astronomy Observatory του 1997, «εμπλουτίστηκε» επιστημονικά κι από τις Ιαπωνία, Ταϊβάν, Ισπανία και Χιλή.

Το διαστημικό παρατηρητήριο περιλαμβάνει συνολικά 54 δωδεκάμετρους και 12 επτάμετρους τηλεσκοπικούς δέκτες. Η διάταξή τους επιτρέπει την ταυτόχρονη συλλογή πληροφοριών για τη διαστρική ακτινοβολία, λειτουργώντας ως ένας ιδιότυπος ανιχνευτής.