Κυριακή, 9 Ιουνίου 2019

Noisia - Mantra

Το Noisia - Mantra καταγράφει τα επικίνδυνα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες στα ταξίδια τους για να φτάσουν σε ασφαλή λιμάνια.