Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020

Awesome Photos-Εντυπωσιακές φωτογραφίες


Doorway To Heaven
orway To
                             HeavenMaple Ridge In JapanA Hotel In The Netherlands
otel In
                             TheSheep Going Through San Boldo Pass, Italy
New York City Absolutely Massive Lightning Strike

Completely Spanning The Hudson River.
w York
                             City JustUnder The Iceberg  

Fallen Tree Is Holding Back The Duckweed  

Solar Eclipse
lar
                             Eclipse In

The Way This Ice Froze  

Smog Over Almaty, Kazakhstan
og Over
                             Almaty,The Gulf Of Alaska, where two oceans meet but do not mix  

The Eruption Of Mount Ararat  

Philadelphia City Hall; Like being in Gotham  Fire and Tornado  Bent Rail Tracks After A New Zealand Earthquake Looks Like One Of The Buildings Is Draining Energy From The Other Sun Curling Up A Wave  Mammatus Clouds KANSAS  
mmatus
                             CloudsFrosted Trees This Cloud Looks Like A Feather
  What happen here ? Atop Mt. Javornik, SloveniaA Pile Of Timber Reflecting In A Puddle 


Lava Skull Descending Into The Ocean Sky That Looks Like A Rough Sea


Pancake Ice
ncake
                             IceSpiral Pine
iral
                             PineClouds In Hampton RoadsWaterspout Over Tampa Bay