Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΙ ΦΙΛΟΣ...

  • Πιστεύω τω φίλω.
  • Πιστόν φίλον εν κινδύνοις γιγνώσκεις.
  • Ο φίλος τον φίλον εν πόνοις και κινδύνοις ου λείπει.
  • Τοις των φίλων λόγοις αεί πιστεύομεν.
  • Ει    κινδυνεύετε, ω φίλοι, τους των   ανθρώπων τρόπους γιγνώσκετε.Οι μεν γαρ άπιστοι   φίλοι ού   μετέχουσι   του κινδύνου, οι δε πιστοί συγκινδυνεύουσι τοις φίλοις.
  • Πιστοίς φίλοις μάλλον ή χρυσώ και αργύρω πιστεύομεν.