Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020

La Table

Είναι μια ιστορία για έναν εργάτη ξύλου που είχε  εμμονή με μια ιδέα δημιουργίας ενός ιδανικού αντικειμένου.