Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

Ημερίδα: Η Ρυθμική Dalcroze: Εφαρμογές στην εκπαίδευση παιδιών με και δίχως αναπηρία με τη Lucia Kessler -Κακουλίδη

 Ημερίδα: Η Ρυθμική Dalcroze: Εφαρμογές στην εκπαίδευση παιδιώνμε & δίχως αναπηρία με τη
 Lucia Kessler -Κακουλίδη
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΚΗ

7 Απριλίου στο Πολύτεχνο

Στην ημερίδα θα δοθεί έμφαση στις δυνατότητες της Θεραπευτικής Ρυθμικής στην αποτελεσματική υποστήριξη της μάθησης του παιδιού μέσω της μουσικής και της κίνησης. Σκοπός είναι να αναδειχθούν ο διαλογικός χαρακτήρας της μεθόδου, ο πολυμορφικός τρόπος μάθησης για τα παιδιά καθώς και οι δυνατότητες που τους παρέχονται για ορθή επεξεργασία συναισθημάτων και τροποποίηση «προβληματικών» συμπεριφορών.

Περισσότερες πληροφορίες ή στο τηλ 210-6859383
 και   ΕΔΩ!!

Tιμή: €20.00
Ασπρόμαυρα αντιφεγγίσματα    
Δείτε κι εδώ  Ένα ασπρόμαυρο ταξίδι στο χωροχρόνο!              
                  
                          σημεία των καιρών

                        μετέωροι αντικατοπτρισμοί     
               
                         Η τέχνη των δέντρων