Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Unusual pictures-Ασυνήθιστες εικόνες

The beautiful strange-eyed kitten, taken in  Lovech ,  Bulgaria in the summer of 2009 by Bobby Pfeiffer


A 7 months old puppy named Geo pushed a 10 year old boy out of the way of oncoming Truck and took the impact himself.