Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020

Le Silence de la rue-Η σιωπή του δρόμου

Animation : Marie Opron, Morgane Bader
Musique : François Poitou (contrebasse), Bastien Ribot (violon), Aude-Marie Duperret (alto), Maxime Berton (saxophone soprano), Federico Casagrande (guitare)