Γεωδαισία Δελφών (τριγωνισμοί)


Δελφοί – Δωδώνη – Δίον & Δελφοί – Ακρόπολη Αθηνών – Ολυμπία


                                       Δελφοί – Αφαία (Αίγινα) – Ακρόπολη Αθηνών

image


                                                 Δελφοί – Ολυμπία – Ακρόπολη Δίον-Δωδώνη

 Αποτέλεσμα εικόνας για Δελφοί – Ολυμπία – Ακρόπολη


Ίση απόσταση απ’ το μαντείο των Δελφών έχουν:
  • Αθήνα – Ολυμπία, 660 στάδια (το ισοσκελές αυτό τρίγωνο, ονομάζεται τρίγωνο Λόρδου Μπάϋρον, οι ίσες δε πλευρές του ανήκουν σε κανονικό επτάγωνο. Η κάθε ακτίνα του κανονικού επταγώνου διέρχεται εκ Νεμέας – Κηθύρων [ως ύψος του τριγώνου], όπως και κάθε ακτίνα του επταγώνου, προεκτεινόμενη, διέρχεται εκ Σμύρνης. Οι πλευρές του επταγώνπου, προεκτεινόμενες, συναντούν μια την Πέλλα Μακεδωνίας και η άλλη το Ίλιον της Τρωάδος).
  • Ελευσίνα – Ιωλκός, 550 στάδια (το τρίγωνο αυτό είναι ισοσκελές, η γωνία κορυφής 96 μοιρών και οι ίσες πλευρές ανήκουν σε κανονικό 15-γωνο που ονομάζεται Τρίγωνο Αδαμάντιου Κοραή).
  • Μεγαλόπολη – Φιγάλεια, 660 στάδια
  • Ιδαίον Ανδρο στην Κρήτη – Σμύρνη, 2198 στάδια (γιγάντιο ισόπλευρο το οποίο καλύπτει το ήμισυ του Αιγαίου Πελάγους – Τρίγωνο Φιλελλήνων)
  • Πέλλα – Κέρκυρα, 1350 στάδια
  • Κινύρα Θάσου – Καρδαμύλη Χίου 1700 στάδια
 

                              


Σπάρτη – Δελφοί – Ζάκυνθος (Κολοκοτρώνη, με πλευρά 850 στάδια). 
Οι αποστάσεις Δελφοί - Αθήνα & Δελφοί - Ολυμπία είναι ίσες και επιπλέον η Ολυμπία και η Αθήνα είναι κορυφές κανονικού 7-γώνου που γράφεται με κέντρο τους Δελφούς. Ίσες είναι επίσης οι αποστάσεις Άργος - Ολυμπία, Άργος - Δελφοί, Άργος - Χαιρώνια & Άργος - Αθήνα και επί πλέον η Ολυμπία, η Χαιρώνεια και η Αθήνα είναι κορυφές κανονικού 7-γώνου που γράφεται με κέντρο το Άργος. Χαρακτηριστικό των δύο αυτών κανονικών 7-γώνων είναι η κοινή χορδή. Ολυμπία - Αθήνα και η τοποθέτηση των πλευρών τους, που περνούν από τις πόλεις αυτές, επί ευθείας. Η ακτίνα Άργος - Δελφοί είναι διχοτόμος των ακτίνων του δεύτερου 7-γώνου. Μαντείο ΔωδώνηςΤο αρχαιότερο μαντείο της Ελλάδας είναι το μαντείο της Δωδώνης. Όπως φαίνεται, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και από γεωδαιτικής άποψης. Βρίσκεται ευθυγραμμισμένο με το μαντείο των Δελφών, την Ακρόπολη των Αθηνών και τη Δήλο, ενώ παράλληλα ισαπέχει από Αθήνα-Σπάρτη (1.700 στάδια), Δελφούς-Ιωλκό (1.050 στάδια), Ολυμπία-Τροφώνιο Μαντείο (1.240 στάδια), Ανάκτορα Νέστορα-Ελευσίνα (1600 στάδια), Κνωσό- Μίλητο (3.300 στάδια).

Το ισοσκελές τρίγωνο που ορίζουν οι περιοχές Δωδώνη-Ανάκτορα Νέστορα-Ελευσίνα, με γωνία κορυφής 40°, ανήκει σε κανονικό εννιάγωνο. Το ισοσκελές τρίγωνο Δωδώνης-Ολυμπίας-Τροφωνίου Μαντείου ανήκει σε κανονικό δεκάγωνο, τα γεωμετρικά στοιχεία του οποίου προεκτεινόμενα συναντούν πόλεις όπως το Ίλιον (Τροία), η Σμύρνη, η Κνωσός, η Φαιστός, η Σπάρτη κ.ά. Το τρίγωνο Δωδώνης-Κνωσού-Μιλήτου ανήκει σε κανονικό δωδεκάγωνο με γωνία κορυφής 30°. Το τρίγωνο Δωδώνης-Δελφών-Ιωλκού είναι ισοσκελές και ανήκει σε κανονικό δωδεκάγωνο. Το τρίγωνο Δωδώνης-Αθήνας-Σπάρτης ανήκει σε κανονικό πολύγωνο με δεκατρείς πλευρές.ΑΚΡΟΠΟΛΗΌμως και η Ακρόπολη της Αθήνας έχει κατασκευαστεί με τρόπο ώστε όλα τα μνημεία μεταξύ τους να σχετίζονται με ομόκεντρους ή ίσους κύκλους, ισοσκελή τρίγωνα και ίσες αποστάσεις.

Ο Παρθενώνας, σύμβόλο της αρχαιοελληνικής ομορφιάς και της δημοκρατίας, περιέχει από κατασκευής έναν μαθηματικό κώδικα, η αποκρυπτογρά φηση του οποίου φανερώνει τις αξίες του αρχαιοελληνικού πνεύματος.ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣΟι πυραμίδες της Αιγύπτου έχουν σχέση με ορισμένα κωδικά σημεία της αρχαίας Ελλάδας. Εκτός αυτού, οι αναλογίες των πυραμίδων της Αιγύπτου είναι ίδιες με τις αναλογίες που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες για το γεωμετρικό γεωδαιτικό τριγωνισμό του ελλαδικού χώρου, όπως επισημαίνει ο Δρ Θεοφάνης Μανιάς. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ένας από τους δύο λαούς επηρεάστηκε από τον άλλο: Είτε οι Αιγύπτιοι κατασκεύασαν τις πυραμίδες σύμφωνα με στοιχεία που δανείστηκαν από τον ελληνικό πολιτισμό είτε οι Έλληνες δημιούργησαν τη γλώσσα και την επιστήμη τους με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από τις πυραμίδες! Ασφαλώς η πρώτη εκδοχή είναι πολύ πιο λογική και επιβεβαιώνει την άποψη ότι σε πολύ παλαιές εποχές υπήρξε ένας λαμπρός ελληνικός πολιτισμός με αναπτυγμένη επιστήμη…