Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ 565 ΠΟΤΗΡΙΑ


Toccata and fugue in D minor by J. S. Bach
played on glass harp (musical glasses) by Robert Tiso...