Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

"Ο κόσμος μας στέλνει σκουπίδια ... Στέλνουμε πίσω μουσική."